Nakon Hrvatske sada i Federacija Bosne i Hercegovine najavljuje pokretanje prvog kruga natjačeja za istraživanje nafte i plina. U ponudi će biti dostupna četiri bloka, tri smještena u Panonskom bazenu i jedan u Dinaridima. Roadshow će se održati u Sarajevu i Londonu 1. i 9. listopada ove godine, doznaje naš portal. 

Najveća nalazišta

Ranija su istraživanja pokazala da se najveća nalazišta nalaze na području Dinarida, ali i tuzlanskog bazena. "Dosadašnji geološki podaci i njihova analiza ukazuju na perspektivnost našeg prostora za postojanje ekonomski zanimljivih rezervi nafte i plina", kazao je federalni ministar energetike Nermin Džindić za Avaz u lipnju ove godine, kada je izabran savjetnik za pripremu i organiziranje promocije, pripremu natječajne dokumentacije, organiziranje i raspisivanje međunarodnog javnog poziva te  izradu preporučenih modela ugovora i optimalnih fiskalnih parametara. 

Druga faza

Naftna kompanija koja potpiše ugovor ulaganjem vlastitih sredstava obavit će istražne radnje u FBiH i utvrditi postojanje isplativih rezervi za eksploataciju. Pronađu li se isplative rezerve nafte i plina, konačan dogovoreni model ugovora trebao bi se realizirati na razdoblje od 25 godina. Razdoblje davanja konzultantskih usluga je 16 mjeseci i uključuje usluge koje se odnose na  Nakon prve faze slijedi razdoblje pripreme ponuda od naftnih kompanija u trajanju od šest mjeseci. "Druga faza usluga uključuje davanje stručne pomoći prilikom evaluacije ponuda, pripremu strategije pregovora, organizaciju i vođenje pregovora s naftnim kompanijama s izradom konačnog prijedloga ugovora i izrada konačnog ugovora. Najduže predviđeno trajanje druge faze je šest mjeseci", objasnio je tada Džindić. 

Zainteresirani

Naftna kompanija Shell, koja je prije četiri godine bila zainteresirana za istraživanje nafte na području FBiH, namjeravala je u istraživanje uložiti 700 milijuna dolara. Jedna bušotina mogla bi stajati i do 75 milijuna dolara. Međutim, prije četiri godine povukli su se iz pregovora s vladom FBiH, iako su imali potpisan sporazum jer su se okrenuli novim nalazištima u Europi. Francuski Total najavio je da je spreman uložiti i do milijardu dolara u istraživanje nafte i plina u FBiH a zainteresirani su još Key Petroleum iz Australije i Spectrum iz Velike Britanije.