HEP je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestio o promjeni u nadzornom odboru tvrtke. Kako se ističe, 11.1.2018. godine održana je sjednica radničkog vijeća tvrtke i imenovana nova predstavnica radnika u NO-u. To je Višnja Komenić koja je zaposlena u Sektoru za internu reviziju HEP-a i na tom je mjestu zamijenila Dubravku Kolundžić.