Europska komisija jučer je donijela prijedlog revizije pravila EU-a za transeuropske energetske mreže (Uredba o TEN-E-u) kako bi se bolje poduprla modernizacija europske prekogranične energetske infrastrukture i ostvarili ciljevi Europskog zelenog plana

Za napredak Europe na putu prema klimatski neutralnom gospodarstvu koje se temelji na čistoj energiji potrebna je nova infrastruktura prilagođena novim tehnologijama. Ta se preobrazba potiče politikom transeuropske energetske infrastrukture, konkretno projektima od zajedničkog interesa, kojima se mora pridonijeti postizanju ciljeva EU-a za smanjenje emisija do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050. 

Revidiranom uredbom i dalje će se osiguravati da se novim projektima ispunjavaju ciljevi integracije tržišta, konkurentnosti i sigurnosti opskrbe. 


Naglasak na održivosti

"Sada je vrijeme za ulaganje u energetsku infrastrukturu budućnosti. Revidirana pravila za transeuropske energetske mreže omogućit će uključivanje čistih tehnologija u naš energetski sustav, uključujući odobalne vjetroelektrane i vodik. Moramo ići ukorak s vremenom i modernizirati se kako bismo do 2050. postigli cilj klimatske neutralnosti iz Europskog zelenog plana", izjavio je Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik za zeleni plan.

"Trenutačni okvir TEN-E-a bio je ključan za stvaranje uistinu jedinstvenog energetskog tržišta jer ga je učinio integriranijim, konkurentnijim i sigurnijim. Međutim, naši ambiciozni klimatski ciljevi zahtijevaju veći naglasak na održivosti i novim čistim tehnologijama. Zato se u našem prijedlogu prednost daje elektroenergetskim mrežama, odobalnoj energiji i plinovima iz obnovljivih izvora, a infrastruktura za naftu i prirodni plin više neće biti prihvatljiva za potporu", istaknula je povjerenica za energetiku Kadri Simson


Povezivanje regija 

Nova uredba o TEN-E-u pridonijet će ciljevima EU-a za smanjenje emisija promicanjem integracije obnovljivih izvora i novih tehnologija za čistu energiju u energetski sustav. 

Nastavit će se povezivanje regija koje su trenutačno izolirane od europskih energetskih tržišta, ojačati postojeća prekogranična međupovezanost i promicati suradnja s partnerskim zemljama, priopćeno je iz Europske komisije

Prijedlozima za pojednostavnjenje i ubrzavanje postupaka ishođenja dozvola i odobrenja pomoći će se pravodobnoj uspostavi prekogranične infrastrukture.