Prošli petak u Energetskom institutu Hrvoje Požar sa studijem je započela sedma generacija polaznika poslijediplomskog specijalističkog studija Ekonomija energetskog sektora. Upisano je 30 novih polaznika koji dolaze iz različitih energetskih kompanija i institucija kao što su HEP, Podzemno skladište plina, Gradska plinara Zagreb, Energetski institut Hrvoje Požar, Janaf, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadna Hrvatska, ali i iz inozemstva kao što su Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH i Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna te iz različitih privatnih poduzeća vezanih uz energetiku i obnovljive izvore. MBA program je osmišljen i pokrenut 2011. i još uvijek je jedini iz područja ekonomije energetike u Hrvatskoj i JI Europi. Studij ima multidisciplinarni karakter i nudi izbor između 15 ekonomskih i tehničkih predmeta. Nositelji kolegija dolaze iz EI Hrvoje Požar, HERA-e, HOPS-a, HEP-a, PLINACO-a, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, EKONERG-a, a tu su i profesori s riječkog Ekonomskog fakulteta koji su nositelji ekonomskih, odnosno financijskih kolegija. Značajan dio programa vezuje se uz studentski istraživački rad, a u okviru više kolegija polaznici moraju izraditi istraživačke radove, case-study te završni rad u okviru kojih rješavaju konkretan projekt vezan uz njihove profesionalne interese.