I bruto i neto dobit JANAF-a u prvom polugodištu 2019. veće su za 0,7% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Istodobno, bruto i neto dobit su za razdoblje 1.1. - 30.6.2019. godine veći za oko 38% u odnosu na planirano. To pokazuju upravo objavljeni financijski rezultati JANAF-a za prvo polugodište 2019. godine.


Veći prihodi i manji rashodi

Isto tako, ukupni prihodi tvrtke u tom su razdoblju iznosili 358,3 mil. kuna i bili su veći za 0,3% u odnosu na to razdoblje 2018. prethodne godine, odnosno za 2,5% veći od planiranih. Pri tome su poslovni prihodi činili 98,8% ukupnih. Također je u poslovanju s inozemnim kupcima ostvareno 232,1 mil. kuna ili 69,3,% prihoda od temeljne djelatnosti, dok je na domaćem tržištu ostvareno 102,8 mil. kuna ili 30,7% prihoda od temeljne djelatnosti. Ukupni rashodi iznosili su pak 179,7 mil. kuna, što je gotovo jednako iznosu u istom razdoblju prethodne godine, no od planiranih rashoda manji su za čak 18,6%. 

U promatranom razdoblju ostvareno je 207,6 mil. kuna prihoda od transporta nafte (62,0% prihoda od temeljne djelatnosti), 80,9 mil. kuna prihoda od skladištenja nafte (24,1% prihoda od temeljne djelatnosti) i 46,5 mil. kuna prihoda od skladištenja derivata (13,9% prihoda od temeljne djelatnosti).


Dosadašnja i buduća ulaganja

Iskazana ulaganja u prvom polugodištu 2019. godine najvećim dijelom se odnose na sanaciju magistralnih naftovoda na dionicama Omišalj - Sisak i Sisak - Slavonski Brod i njihova je ukupna vrijednost 34,7 mil. kuna. Ulaganja u sustav sigurnosti i zaštite okoliša (vatodojava, gašenje, tehnička zaštita) u tekućem razdoblju ukupno su iznosila 30,7 mil. kuna. Istodobno su nastavljena ulaganja u objekte, zgrade te opremu na terminalima i trasi JANAF-a i iznosila su 23,2 mil. kuna. Ulaganja u spremnički prostor u iznosu od 17,2 mil. kuna najvećim dijelom su se odnosila na generalne remonte postojećih i na pripremne radnje za početak izgradnje novih spremnika.

Naime, tvrtka u 2019. godini planira započeti novi veliki investicijski ciklus izgradnjom dva nova spremnika za sirovu naftu veličine 80 000 m3 na Terminalu Sisak, stoji u tvrtkinim 'Financijskim izvještajima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine'.