Neto dobit Janafa 43,6% iznad planirane

Autor: N.D. Objavljeno: 02.05.2019. 🕜 08:43 Lokacija: Zagreb

Glavninu prihoda Janaf ostvaruje skladištenjem nafte i naftnih derivata

Ukupni prihodi Janafa u prvom su kvartalu ostvareni u iznosu od 175,9 milijuna kuna i veći su za 1,6% od ostvarenja prethodne godine, a od planiranih vrijednosti nije zabilježeno odstupanje. Bruto dobit razdoblja iznosi 92,4 mil. kuna, veća je za 9,2% od ostvarene u istom razdoblju prethodne godine i za 43,6% od plana. 

Neto dobit u iznosu od 75,7 mil. kuna veća je za 9,2% od ostvarene u istom razdoblju prethodne godine i za 43,2% od plana. Poslovanjem s inozemnim kupcima ostvareno je 108,8 mil. kuna ili 69,5% prihoda od temeljne djelatnosti, dok je na domaćem tržištu ostvareno 47,7mil. kuna ili 30,5% prihoda od temeljne djelatnosti Društva. 

Ukupni rashodi iznose 83,5 mil. kuna i manji su za 5,7% od ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine, te za 24,3% od planiranih.U promatranom obračunskom razdoblju ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu financirana su iz vlastitih novčanih sredstava u iznosu od 57,1 mil. kuna.

TAGOVI