Đuro Đaković ostvario gubitak, ali i rast izvoza

Autor: B.O. Objavljeno: 02.05.2019. 🕜 09:23 Lokacija: Slavonski Brod

Grupacija je koncem ožujka imala 544,1 milijuna kuna ugovorenih poslova

Grupacija Đuro Đaković u prvom tromjesečju ostvarila je ukupne prihode u visini od 111,4 milijuna kuna. Ukupni rashodi iznosili su 116,2 milijuna kuna. Također, objavila je ta grupacija, ostvaren je gubitak iz poslovanja u iznosu od 4,8 milijuna kuna prije oporezivanja, odnosno gubitak bez prekinutog poslovanja u visini od 2,5 milijuna kuna. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 5,9 milijuna kuna (5,3% EBITDA marže) te treba naglasiti da su sva društva grupacije ĐĐ dostigla pozitivno operativno poslovanje. 

Nove narudžbe

Poslovni prihodi manji su za 29,2 milijuna kuna u odnosu na 2018. (najvećim dijelom smanjeni za prihod od prekinute djelatnosti). Izvoz bilježi rast od 8,9 milijuna kuna zahvaljujući rastu izvoza u segmentu Transporta i čini 80,1% ukupnih poslovnih prihoda. Đuro Đaković Specijalna vozila uspjela su promijeniti trend negativnog operativnog poslovanja. Međutim, neto rezultat je još uvijek negativan. S obzirom na strukturu već ugovorenih poslova i očekivanih novih narudžbi, očekuje se snažniji rast EBITDA marže u drugoj polovici godine. 

Manje zaposlenih 

Rezultat koji su ostvarili Đuro Đaković Grupa i Đuro Đaković Industrijska rješenja karakterizira smanjenje obujma poslovanja u segmentu Industrije i energetike. Đuro Đaković Industrijska rješenja su nakon donesene odluke o napuštanju proizvodnje teške opreme u procesu dovršetka ranije ugovorenih poslova te će glavnina poslova biti dovršena u drugom ovogodišnjem tromjesečju. Ovaj proces rezultirat će značajnim smanjenjem broja zaposlenih u ovom društvu, ali i zaustavljanjem stvaranja gubitaka ovog segmenta poslovanja. 

Radni kapital 

Preostala dva društva (Strojna obrada; Energetika i infrastruktura) posluju pozitivno i u skladu s planiranim ostvarenjima. Nakon realizacije kredita HBOR-a krajem prethodne godine te poboljšavanja ročnosti obveza i postizanja bolje likvidnosti, u prvom tromjesečju ostvarena su i dodatna poboljšanja u radnom kapitalu te je neto radni kapital pozitivan i iznosi 25,3 milijuna kuna što je poboljšanje u odnosu na kraj 2018. godine za 10,6 milijuna kuna. Mjere koje su provedene u tijeku 2018., kao i one koje se trenutno provode pokazuju kako je potrebno nastaviti financijsko restrukturiranje s naglaskom na daljnjem jačanju radnog kapitala, restrukturiranju obveza i povećanju vlastitog kapital u strukturi izvora poslovanja što će dovesti do dugoročno održivog poslovanja cjelokupne grupacije. Inače, koncem ožujka grupacija Đuro Đaković imala je ukupno 544,1 milijuna kuna ugovorenih poslova.

TAGOVI