Vlada je u srijedu donijela odluku o pokretanju postupka nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u kršu, na području Dinarida. Nadmetanje se provodi za četiri istražna prostora ukupne površine 12.134 četvorna kilometra na području Karlovačke, Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Istražno razdoblje traje pet godina. Iz istražnih prostora isključeni su nacionalni parkovi te su prostori odmaknuti od obalne linije i državne granice s Bosnom i Hercegovinom. Prema Vladinoj odluci, Agencija za ugljikovodike provodit će pripremne radnje, izraditi dokumentaciju za nadmetanje te objaviti obavijest o nadmetanju, a ponude će ocjenjivati povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za energetiku. Po provedenom postupku nadmetanja, na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Vlada će za svaki pojedini istražni prostor donijeti odluku o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na razdoblje od najdulje 30 godina, koje obuhvaća i istražno razdoblje i razdoblje eksploatacije, te dati suglasnost na nacrt ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika. Postupak na području Dinarida je, po riječima ministra Ćorića, nastavak aktivnosti iz 2016. godine u svrhu pronalaženja novih istražnih područja, koji bi doveli do spoznaja o novim rezervama ugljikovodika. Istaknuo je da će se istražne aktivnosti provoditi po najstrožih ekološkim standardima i u komunikaciji s lokalnim zajednicama.