Predanost britanske vlade projektu iskorištavanje energije plime i oseke omogućila je tvrtki Tidal Lagoon Power da osigura priključak na elektroenergetsku mrežu za elektranu koja bi bila u laguni kod grada Cardiff. Elektrana bi imala 3240 MW kapaciteta te bila alternativa NE Hinkley Point C kapaciteta 3200 MW.  U odnosu na troškove u Velikoj Britaniji, NE bi postigla cijenu od oko 90 funti/MWh, vjetroelektrane oko 70 funti/MWh, dok bi energija plime i oseke bila čak oko 60 funti/MWh. Elektrana u laguni bi imala 20,5 km dugi lukobran sa 108 turbina kroz koje bi za svaki ciklusa izmjene plime i oseke prolazilo oko 600 milijuna m3 vode. Procjenjuje se da bi projekt koštao 10,7 milijardi USD i stvorio preko 3000 radnih mjesta tijekom izgradnje, objavio je portal Hydro World.