Europska unija je objavila Studiju o ekonomskim potencijalima obnovljivih izvora za europsku industriju. Studija je utvrdila da ulaganje u sektor obnovljivih izvora energije može donijeti značajne koristi konkurentnosti industrije EU, kao i veće poticaje za radna mjesta i gospodarski rast. 

Ukupno 1,4 mil. zaposlenih u industriji

Prvi dio studije usredotočen je na konkurentnost tehnologija obnovljivih izvora energije u industriji grijanja i hlađenja, a segmenti biomase, bioplina, toplinske pumpe i solarnog termalnog i sustava grijanja i hlađenja već čine više od 650 000 radnih mjesta sa punim radnim vremenom u 2017. godini. Taj segment ostvario je ukupni promet od 67,2 milijarde eura, a ti zaposlenici predstavljaju gotovo polovinu onih koji rade u sektoru obnovljivih izvora energije (ukupno ih je 1,4 milijuna), s prometom koji predstavlja 43% ukupnog prometa obnovljivih izvora energije, odnosno 155 milijardi eura godišnje. 2017. godine.

Stvaranje jedinstvenog tržišta

Ipak, studija pokazuje da postoje velike prepreke za postizanje pune konkurentnosti ove industrije. Kao rješenje, studija preporučuje stvaranje europskog tržišta grijanja i hlađenja, na kojem će se cijene ugljičnog dioksida uskladiti, čime se osiguravaju jednaki uvjeti i povećava konkurentnost obnovljivih izvora energije u usporedbi s tehnologijama temeljenim na fosilnim gorivima. Prema prijedlogu studije, jačanjem vještina i svijesti zaposlenika i kupaca o rješenjima koja se temelje na fosilnim izvorima i pojednostavljivanju europskih tehničkih zahtjeva, zahtjeva za certificiranjem, standardizacijom i licenciranjem za otvaranje lokalnih tržišta mogli bi se lakše prebaciti na obnovljive tehnologije. 

Veće obaveze


Osim toga, rezultati pokazuju da korištenje obnovljivih izvora energije u poduzećima poboljšava konkurentsku prednost u odnosu na druge tvrtke, ali se te tvrtke suočavaju s mnogim preprekama. Ako bi se tvrtke iz EU-a obvezale postići 20% udjela obnovljive energije u svojim ukupnim potrebama za električnom energijom do 2030., sektor obnovljivih izvora energije u EU-u stvorio bi više od 750 milijardi eura bruto dodane vrijednosti i više od 220.000 novih radnih mjesta, pokazuje ta studija.