HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) je u slovenskom Kidričevu s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS) te slovenskim operatorima prijenosnog i distribucijskog sustava, tvrtkama ELES i SODO, potpisao Sporazum o zajedničkoj koordinaciji u okviru međunarodnog projekta SINCRO.GRID. SINCRO.GRID je međunarodni projekt s područja implementacije pametnih mreža, a potpisani Sporazum predstavlja osnovu za prijavu projekta na natječaj za povlačenje sredstava iz fonda Europske unije CEF (engl. Connecting Europe Facilities). „Kao značajnom partneru u projektu, HEP ODS-u će se korištenjem naprednih tehnologija omogućiti bolja integracija obnovljivih izvora energije u distribucijski sustav.Također, unaprjeđenjem nadzora stanja distribucijske mreže, utjecat će se na poboljšanje stanja u prijenosnoj mreži, a time i elektroenergetskom sustavu u cjelini.“, izjavio je prilikom potpisivanja sporazuma Željko Šimek, direktor HEP ODS-a. Projekt SINCRO.GRID tako bi trebao doprinijeti smanjenju ovisnosti o uvozu energenata, manjem utjecaju fosilnih goriva na okoliš, povećanju sigurnosti opskrbe te poboljšanju kvalitete napona u elektroenergetskom sustavu Hrvatske i Slovenije. U konačnici, projekt bi u objema zemljama trebao dovesti do povećanja prijenosne moći postojećih vodova i prijenosnih prekograničnih kapaciteta, boljeg nadzora prijenosne i distribucijske mreže putem korištenja naprednih alata za prognoziranje, kao i do razvoja novih tehnologija i domaćeg gospodarstva u cjelini.