Elektroprivreda BiH (EPBiH) je objavila Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja vlasničkih prava na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za izvlaštenje (eksproprijaciju) s ciljem izgradnje hidroelektrane Janjići na rijeci Bosni. 

Gradsko vijeće Zenica donijelo je Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju HE Janjići 28. prosinca 2020. kojom je utvrđeno da je korisnik izvlaštenja EPBiH.

 

Sporazumno rješavanje 

Stoga, EPBiH poziva vlasnike nekretnina predloženih za izvlaštenje da se u roku 15 dana od objavljivanja javnog oglasa jave i dostave dokumentaciju radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja vlasničkih prava na nekretninama i mogućeg ugovaranja termina sastanka. 

Podaci o vlasnicima nekretnina nalaze se u Pregledu nekretnina za izvlaštenje za izgradnju HE Janjići, s podacima o vlasništvu koji je dio objavljenog javnog oglasa, priopćila je EPBiH

Detaljne informacije o načinu prijave, vlasnici nekretnina predloženih za izvlaštenje mogu naći u tekstu javnog oglasa koji je objavljen u dnevnim novinama, na stranici EPBIH i Grada Zenice te na oglasnoj ploči podružnice Elektrodistribucija Zenica.