Većina vijećnika Gradskog vijeća Zenice koncem prosinca je ustvrdila kako je gradnja Hidroelektrane Janjići na rijeci Bosni javni interes. 

Elektroprivreda BiH (EPBiH) je dosad osigurala koncesijski ugovor za gradnju i korištenje HE Janjići, idejni projekt, okolišnu dozvolu, načelno odobrenje za gradnju složene hidroenergetske građevine te kredit za gradnju u vrijednosti 30 milijuna eura od Njemačke razvojne banke (KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau). 


Niska brana 

Donošenjem odluke o javnom interesu, izvijestila je EPBiH, omogućava se nastavak priprema za izgradnju, tj. rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – otkup nekretnina koje će zahvatiti buduća HE Janjići, kao jednog od uvjeta za dobivanje građevinske dozvole za koju je neophodna i izrada glavnog projekta.

"HE Janjići spada u kategoriju hidroelektrana s niskom branom, s manjim zahvatom u prostoru i malom akumulacijom koja se stvara u riječnom koritu. Korištenjem dijela hidroenergetskog potencijala rijeke Bosne, izgradnja HE Janjići, novog izvora električne energije u BiH iz obnovljivih izvora, doprinos je ukupnom smanjenju emisije ugljikova dioksida, dušikova oksida i ostalih onečišćujućih tvari te ispunjenje zahtjeva iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice kojim su se potpisnice obavezale primijeniti regulativu EU-a u energetici i povećati proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora", javlja EPBiH.