Makedonska Vlada je iz proračuna izdvojila ukupno 98.000 eura za subvencioniranje ugradnje solarnih kolektora. Time planira pomoći najviše 30% od investicije, ali ne više od 300 eura po kućanstvu. Najviše zahtjeva za subvencije za kupljene i ugrađene solarne kolektore do sada ima iz Prilepa, Štipa, Đevđelije i Bitole. Službeni podaci govore da u Makedoniji solarne kolektore ima samo 2.000 kućanstva, prenosi Energyobserver.