Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) smatra kako izgradnju male hidroelektrane (mHE) Otilovići treba izuzeti od zabrane građenja. 

"U ovom trenutku, svaki energetski objekt koji koristi obnovljiv izvor je važan i nadamo se da će mHE Otilovići, zbog posebnosti i činjenice da prethodno postoji infrastruktura i da nedostaje gotovo samo mehanika, te da nema daljnjeg utjecaja na okoliš, naići na razumijevanje vlade i nadležnog Ministarstva kapitalnih investicija", smatra izvršni direktor EPCG-a Nikola Rovčanin povodom najave usvajanja Deklaracije o zabrani gradnje mHE.

 

Postojeća brana 

"Ta mala hidroelektrana koristila bi višak vode iz postojeće akumulacije koja je napravljena za potrebe rada Termoelektrane Pljevlja. Za potrebe TE izgrađena je lučno-betonska brana s pratećim objektima visina 59 metara, a zapremina stvorene hidroakumulacije je oko 18 milijuna prostornih metara. Prema dosadašnjim hidrološkim ispitivanjima, srednji višegodišnji protok na profilu brane iznosi 4,68 prostornih metara u sekundi. To daje mogućnost izgradnje mHE Otilovići uz postojeću branu, čime bi se viškovi vode iz akumulacije, kao i voda biološkog minimuma koja se ispušta iz akumulacije, koristili za proizvodnju električne energije", rekao je, javlja EPCG

"Ako se stvore pravne pretpostavke, EPCG bi odmah krenula s izgradnjom", istaknuo je, među ostalim, Rovčanin.