Zahvaljujući zajmu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 9,1 milijun eura gradit će se plutajuća sunčana elektrana u Albaniji snage 12,9 MW. 

Elektrana će se nalaziti na akumulacijskom jezeru hidroelektrane Vau i Dejës na rijeci Drim kojom upravlja albanska elektroenergetska tvrtka KESH (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare). 


Globalne inicijative 

"Oduševljeni smo što podržavamo ovaj revolucionarni projekt koji je još jedan bitan korak u uspješnim nastojanjima Albanije da ojačala svoje solarne kapacitete i poboljša energetski miks. Također, takvih projekata može biti više na području zapadnog Balkana koji ima mnogo hidroelektrana", rekao je Francesco Corbo, regionalni čelnik EBRD-a za energetiku zapadnog Balkana.

"Ovaj projekt je od posebne važnosti za KESH jer ga pozicionira kao doprinositelja u albanskim i globalnim inicijativama za ulaganje u proizvodnju iz obnovljivih izvora pomoću inovativne fotonaponske tehnologije koja je usklađena s proizvodnjom iz hidroenergije", dodao je Besjan Kadiu, izvršni direktor KESH-a, javlja EBRD.