Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Nacrt prijedloga tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Taj dokument u proteklim mjesecima izazvao je dosta kontroverzi i negodovanja među investitorima koji su imali svoje prijedloge tarifa, no sva nagađanja sad mogu biti okončana, na nezadovoljstvo mnogih. Iz dokumenta objavljenog na stranicama Vlada iščitava se da će država doista drastično smanjiti tarife za sunčane elektrane, no period otkupa energije iz OIE s 12 godina povećan je na 14 godina. 
Veliko kresanje doživjeli su manji FN projekti kojih je najviše, a isplativi objekti će izgleda biti jedino oni u Dalmaciji. Sunčane elektrane do 10 kWh s korektivnim faktorima dobivaju otkupnu cijenu od 2,63 kn/kWh, (odnosno 3,15 kn/kWh za sunčane toplinske sustave), elektrane od 10 do 30 kW trebale bi imati otkupnu cijenu od 2,23 kn/kWh (2,45 kn/kWh za sunčane toplinske sustave), a sunčane elektrane veće od 30 kW 1,65 kn/kWh. Neintegrirane solarne elektrane do 10 kW koje se instaliraju na građevnim česticama imat će otkupnu cijenu od 2 kn/kWh (korektivni faktor iznosi 1,82). Otkupna cijena za veće solarne elektrane računat će se po prosječnoj proizvodnoj cijeni za kućanstva po plavom tarifnom modelu (0,53 kn/kWh), a isto vrijedi i za još neke veće objekte kao što su elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Takva tarifa može se shvatiti kao signal da su takvi objekti nepoželjni. 
Male vjetroelektrane dobile su otkupnu cijenu od 0,72 kn/kWh (do sada je ta cijena bila 0,64 kn/kWh), a manje elektrane na biomasu imaju otkupnu cijenu od 1,30 kn do 1,20 kn/kWh. Manje hidroelektrane dobile su otkupnu cijenu od 1,20 kn do 0,60 kn/kWh, ovisno o proizvodnji. Hidroelektrane do 10 MW dobile su otkupnu cijenu od 1 kn do 0,57 kn/kWh, vjetroelektrane do 10 MW 0,71 kn/kWh, što je ipak bolje u odnosu na prvobitni prijedlog MINGO-a koji je sugerirao otkupnu cijenu od 0,62 kn/kWh. Elektrane na krutu biomasu do 10 MW dobit će otkupne tarife u visini od 1,20 kn/kWh (do 2 MW), pa sve do 0,90 kn/kWh za postrojenja veća od 10 MW. Elektrane na bioplin do 2 MW dobivaju otkupnu cijenu od 1,20 kn/kWh, a one do 5 MW 1,12 kn/kWh. Operator tržišta HROTE morat će proizvođaču energije tijekom pokusnog rada, pa sve do početka primjene ugovora o otkupu energije platiti energiju po cijeni od 60% prosječne proizvodne cijene za važeće mjesece. HROTE će ugovore o otkupu energije sklapati s proizvođačima sve dok ukupna snaga integriranih sunčevih elektrana ne dosegne 10 MW, odnosno 5 MW za neintegrirane sunčeve elektrane. Tržište velikih FN sustava praktički je dokinuto i prije nego što se počelo razvijati, a na tržištu malih i integriranih sustava bit će poteškoća jer još nije uspostavljen sustav za pojednostavljenje njihove instalacije. Lokalne zajednice dobivat će naknadu za veće OIE objekte na svom teritoriju i to u iznosu od 0,02 kn/kWh. osim toga, cijena električne energije revidirat će se prema indeksu inflacije u prethodnoj kalendarskoj godini.