Beč je prepoznao važnost Sunčeve energije koja se pokazala kao najprikladniji obnovljivi izvor u gradovima. Stoga Beč neprestano ulaže u gradnju sunčanih elektrana i proširenje postojećih. Tako je samo u 2019. bečka gradska energetska tvrtka Wien Energie izgradila isti broj sunčanih elektrana kao u proteklih deset godina zajedno. Stoga je danas u Beču u pogonu više od 200 sunčanih elektrana koje proizvode 'zelenu' električnu energiju kojom se pokriva opskrba 14 000 kućanstava.


Čak 35 MW od Sunca

Instalirana snaga bečkih sunčanih elektrana potkraj 2019. godine iznosila je nešto manje od 35 MW, a ukupna površina fotonaponskih modula dosegnula je 500 000 m2. Zahvaljujući tome, Sunčevom energijom se u Beču proizvodi oko 35 GW h električne energije godišnje, čime se u usporedbi s drugim načinima proizvodnje električne energije, emisije ugljičnog dioksida smanjuju za 11 000 t.


Jasan smjer prema Sunčevoj energiji

Wien Energie stavlja poseban naglasak na širenje i poboljšanje mreže sunčanih elektrana u gradu pa bi do kraja 2020. godine njihova novoinstalirana snaga trebala iznositi 20 - 25 MW, a cilj je do 2030. postići čak 600 MW. Time će se omogućiti opskrba električnom energijom za 250 000 bečkih kućanstava, izvijestio je Inozemni ured Grada Beča koristeći servis OTS HINA-e.