Sunčana elektrana Divkovići 1 i 2 snage 56 MW, koju Elektroprivreda BiH namjerava graditi na odlagalištu šljake i pepela Termoelektrane (TE) Tuzla, bila je glavna tema razgovora generalnog direktora EPBiH Admira Andelije, izvršnog direktora te tvrtke Senada Salkića, direktora TE Tuzla Izeta Džananovića i v.d. direktora Rudnika ugljena (RU) Kreka Hasana Blekovića s Jasminom Imamovićem, gradonačelnikom Tuzle i članovima gradske uprave. 

Uz davanje pune podrške Tuzli za ostvarenje tog projekta, usuglašen je zajednički nastup prema Vladi Tuzlanskog kantona s ciljem rješavanja postojećih prepreka, kao što je izmjena prostornog plana kantona, čime bi se osigurale nužne pretpostavke za početak gradnje novog postrojenja na obnovljive izvore. 

Također, gradonačelnik Imamović i članovi gradske uprave iskazali su, među ostalim, podršku realizaciji projekta odsumporavanja Bloka 6 u TE Tuzla, izvijestila je EPBiH.