Bosanskohercegovačka elektroenergetska tvrtka ERS kreće u pilot-projekt ugradnje sunčanih elektrana za kućanstva u domaćinstva u Trebinju. U tu je svrhu tvrtka raspisala javni poziv za izradu dokumentacije za taj projekt koji će se ostvariti u jednom trebinjskom naselju, pri čemu će kućanstva dobiti status 'prosumera'. Procijenjena vrijednost javne nabave bez uključenog poreza na dodanu vrijednosti iznosi 76 500 eura.

Prema projektnom zadatku, rad na izradi studije odvijat će se u četiri faze. Prva faza obuhvatit će odabir niskonaponskog voda na koji će postrojenja biti priključena, odabir objekata na koje će se ona postaviti i stvaranje pravnih pretpostavki koje će omogućiti njihovo postavljanje, za što treba osigurati mjerenja ključnih parametara voda u razdoblju prije priključenja distribuiranih izvora. Mjerenja treba provoditi u kontinuitetu, u vremenu ne kraćem od 30 dana, pri čemu je od posebnog značaja praćenje parametara kvalitete napona i opterećenja voda na osnovi kontinuiranih petnaestominutnih mjerenja.

Nakon toga slijedi faza dva, što obuhvaća nabavu opreme i postavljanje 10 postrojenja pojedinačne vršne snage 3,85 kW, priključivanje na distribucijsku mrežu i puštanje u pogon prema načelu 'ključ u ruke', uz obvezu dobavljača za pribavljanje sve potrebne dokumentacije u skladu sa zakonima i propisima iz područja gradnje malih elektroenergetskih postrojenja i njihovog priključivanja na mrežu.

Nakon puštanja postrojenja u pogon, morat će se provesti mjerenja ključnih parametara voda u razdoblju ne kraćem od 30 dana u kontinuitetu. Pri tome će se također pratiti svi parametri kao i prije priključivanja. 

Na osnovi svega toga što će biti provedeno u te tri faze, izradit će se studijska analiza rezultata mjerenja i iskustava iz procesa pribavljanja potrebne dokumentacije, nabave opreme i izgradnje postrojenja, procesa priključenja na mrežu, ali i učinaka proizvedene električne energije iz sunčanih elektrana na račune za električnu energiju krajnjih kupaca, izvijestio je ERS.