Kraljevina Švedska je u posljednjih nekoliko godina napravila golem iskorak u korištenju energije vjetra. Naime, 2012. je snaga vjetroelektrana u toj zemlji bila manja od četiri GW, dok je sada dostigla gotovo osam GW. 

Udruženje WindEurope, među ostalim, javlja kako trenutačno vjetar ispunjava 14 posto tamošnjih zahtjeva za električnom energijom te da su u izradi novi projekti snage 4,2 GW. 

Inače, Švedska želi do 2040. ukupnu proizvodnju električne energije temeljiti na obnovljivim izvorima.