Projekt SLOP2G u kojem sudjeluju četiri ključne energetske tvrtke iz susjedne Slovenije i čiji je cilj proizvodnja zelenog vodika je 29.10.2020. godine prijavljen na natječaj europskog Fonda za inovacije. To je ujedno prvi konkretni korak u Sloveniji prema bezugljičnoj energetici, a udružuje četiri ključne tvrtke iz slovenskog elektroenergetskog i plinskog gospodarstva: operatora plinskog transportnog sustava Plinovodi, operatora elektroprijenosnog sustava ELES, elektroenergetsku skupinu HSE i hidroenergetsku tvrtku HESS. Sve one smatraju da koncept prvog takvog slovenskog projekta zadovoljava uvjete natječaja, ali i da će usmjeriti budući razvoj slovenske energetike. 


Zeleni vodik i sintetski metan

Projekt SLOP2G će integralno povezati dva postrojenja na kojima će se električna energija iz obnovljivih izvora i njezini viškovi koristiti za proizvodnju vodika elektrolizom, iz kojeg će se postupkom metanizacije moći proizvoditi sintetski metan. U oba postrojenja postojat će mogućnost utiskivanja tako proizvedenog vodik i sintetskog metana u plinsku mrežu kako bi ih mogli koristiti industrijski i komercijalni potrošači. Pri tome će se vodik utiskivati u vodikovod (koji će, očito, tek trebati izgraditi), a sintetski metan u postojeće plinovode. 

Projektom je predviđen i razvoj modela za optimiranje i simulaciju izvora električne energije koji su potrebni za proizvodnju zelenog vodika i pripremu smjese vodika i sintetskog metana s prirodnim plinom. Uz to, njegov bitan dio je i uspostava trgovačke platforme za obnovljive plinove s jamstvom podrijetla zelenog plina.


Napredno razmišljanje i inovativnost

Osim ambicioznog cilja uvođenja zelene energetike i zelenog plina u slovensko elektroenergetsko i plinsko gospodarstvo, projekt će značiti i infrastrukturno povezivanje slovenskog elektroenergetskog i plinskog sustava. Uz to, zeleni vodik je važan čimbenik energetske tranzicije, odnosno stvaranja neugljične energetike i gospodarstva, baš kao što je to zamišljeno Europskim zelenim planom, Europskom vodikovom strategijom i Europskom strategijom za povezivanje energetskih sustava. 

Konačno, projektom će se pokazati napredno razmišljanje i inovativnost slovenskih tvrtki na uvođenju novih i održivih energetskih tehnika i primjene rješenja za energetsku tranziciju i predstavlja važan korak u dekarbonizaciji slovenske industrije, trgovine i prometa. Stoga i ne čudi da je dobio potporu čak tri slovenska ministarstva: Ministarstva za infrastrukturu, Ministarstva za okoliš i prostor pa i Ministarstva obrane, objavio je HESS.