Plinacro, operator hrvatskog plinskog transportnog sustava, objavio je početak javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava. Tako su energetske tvrtke, ali i zainteresiranu i stručnu javnost pozvani na dostavljanje primjedbi, mišljenja ili očitovanja. 

Javna rasprava otvorena je u razdoblju 26.7. - 31.8.2019. godine.


Zašto se mijenjaju Mrežna pravila?

Izmjene i dopune tog važnog podzakonskog propisa iz plinskog gospodarstva predlažu se radi usklađivanja određenih odredbi s promijenjenim zakonskim okvirom, unaprjeđenja postupanja operatora transportnog sustava i uklanjanja nekih nedostataka koji su do sada utvrđeni u praksi, ali i radi ispunjavanja obveza iz odgovarajućih europskih propisa.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Mrežnih pravila izmijenjene su, između ostaloga, odredbe o priključenju na transportni sustav, utvrđivanju posebnih uvjeta, utvrđivanju i praćenju kvalitete plina, uravnoteženju i sredstvima osiguranja plaćanja te su predviđene nove odredbe o metodologiji za predviđanje preuzimanja plina korisnika transportnog sustava kad nema dnevnih mjerenja, sukladno kojoj su izmijenjena i pravila raspodjele.

Prijedlozi i primjedbe trebaju se dostaviti Plinacru najkasnije do 31.8.2019. godine.