Ruska neovisna plinska tvrtka Novatek završila je pregovore o prodaji 10% udjela u projektu Arctic LNG 2 francuskom energetskom divu Total. Spomenutih 10% udjela bit će s jedne strane plaćeno u novcu, a s druge strane financiranjem samog projekta. Uz to, dogovoreno je kako će Total imati pravo kupnje 10 - 15% u svim budućim projektima za iskorištavanje ukapljenog prirodnog plina (LNG) na području poluotoka Jamal i Gidan. Spomenuti projekt Arctic LNG 2 već je drugi Novatekov projekt LNG-ja i imat će kapacitet 19,8 mil. t, dok se prve isporuke očekuju 2022. - 2023. godine, objavila je ruska novinska agencija TASS.