Čivitnjača, grmolika biljka podrijetlom iz Sjeverne Amerike, proširila se na pet tisuća hektara, tj. 70 posto travnjaka u Parku prirode Lonjsko polje. Na dvije tisuće hektara ta je biljna vrsta u potpunosti istisnula ostale ili nad njima dominira. 

Utvrđeno je to kartiranjem nešumskih staništa u Parku prirode Lonjsko polje u sklopu projekta SavaTIES zahvaljujući kojem je u ovom dijelu Europe započela borba s čivitnjačom, agresivnom invazivnom vrstom koja je na naš kontinent donesena kako bi učvršćivala željezničke nasipe, a danas se brzo širi poplavnim vodama i satire autohtoni biljni svijet. Naime, invazivne vrste su jedan od glavnih uzroka gubitka biološke raznolikosti, kažu u PP Lonjsko polje.

Velika promjena u samo 25 godina

Lonjsko polje kao retencija u sustavu obrane od poplave jako je ugroženo. „U Parku prirode Lonjsko polje čivitnjača se ubrzano krenula širiti sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća što znači da je lice njegovih travnjaka drastično promijenila u samo 25 godina. Za očuvanje staništa ključno je korištenje zemljišta. Odlazak ljudi iz ruralnih područja te smanjivanje poljoprivrednih aktivnosti, prije svega stočarenja, za posljedicu imaju zarastanje travnjačkih staništa, a jedna od biljaka koja najbrže buja i uništava autohtonu floru, je čivitnjača“, kazala je Valerija Hima, stručna voditeljica u Parku prirode Lonjsko polje. 

Nakon što je utvrđeno stanje sa čivitnjačom u tim zaštićenim područjima, nastavlja se njezino praćenje te se isprobavaju različiti načini suzbijanja čivitnjače kako bi se odredio onaj najučinkovitiji.