Japanska vlada planira dekontaminirati područje oko NE Fukushima 1 u roku od 2 godine, objavio je japanski ministar za okoliš Goshi HOSONO. Prema tom planu će se smanjiti i sadašnja razina radijacije s 50 na 20 mSv godišnje. Područja u kojima će razina radijacije biti ispod ove razine smatrat će se prikladnima za život, dok će se područja u kojima će radijacija biti 20 - 50 mSv godišnje smatrati ograničeno prikladnima za život. Prije prošlogodišnje nuklearne katastrofe, najveća dopuštena doza radijacije u Japanu je iznosila 1 mSv godišnje, javlja ruski portal 'Voice of Russia'.