Osniva se Forum za zaštitu okoliša i prirode

Autor: A.H. Objavljeno: 25.01.2012. 🕜 09:36 Lokacija: Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode osniva Forum za zaštitu okoliša i prirode

Sukladno načelima Aarhuške konvencije i odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07) koje se odnose na informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, linkMinistarstvo zaštite okoliša i prirode osniva Forum za zaštitu okoliša i prirode (Forum). Kako se navodi u priopćenju Ministarstva, Forum se osniva kao tijelo čiji je glavni zadatak sudjelovanje i raspravljanje o ključnim smjernicama politike zaštite okoliša i prirode te mogućnost utjecaja na kreiranje ovih politika vrlo ranoj fazi. Forum nema ulogu odlučitelja o samoj politici. Forum okuplja ukupno 12 članova/ica, predstavnika/ica nevladinih organizacija, stručnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarstva, a rad u Forumu temelji se na dobrovoljnoj osnovi. Zaštita okoliša i prirode je područje od iznimnog javnog interesa jer se dotiče svih građana RH i njihovog zdravlja te zaštite životinjskog i biljnog svijeta. Stoga je sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša i prirode iznimno važan instrument usmjeren prema podizanju demokratskog djelovanja i civilnih vrijednosti u društvu. Poziv za prijave upućuje se svim udrugama za zaštitu okoliša i prirode, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnim institucijama te gospodarstvu. Prijave i životopisi kandidata/kinja za člana/icu Foruma mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana objave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 14, 10000 Zagreb s naznakom „prijava za člana Foruma za zaštitu okoliša i prirode“. Ministarstvo će informirati javnost o sastavu Foruma za zaštitu okoliša i prirode objavom na web stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr) po završetku kandidacijskog postupka.