Hrvatski sabor krajem prošlog tjedna donio je Zakon o proglašenju Parka prirode Dinara. Tako je područje masiva Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu proglašeno 12. parkom prirode u Hrvatskoj. 

"Danas je važan dan za zaštitu prirode u Hrvatskoj. Park prirode Dinara postao je 12. park prirode u Republici Hrvatskoj i s osam nacionalnih parkova zaokružili smo cjelinu od 20 zaštićenih područja u kategoriji parka prirode i nacionalnog parka", rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić


Najviši vrh Hrvatske 

Proglašenjem Dinare parkom prirode udio zaštićenih područja u kopnenoj površini Hrvatske s područjem ekološke mreže Natura 2000 čini 39 posto kopnenog dijela RH zaštićenim. 

Koliko je ovo područje značajno za vrste i staništa govori i činjenica da se na području Parka nalazi ukupno 11 područja ekološke mreže Natura 2000 – dva područja očuvanja značajna za ptice te devet područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove. Na području Parka nalazi se i najviši vrh Republike Hrvatske – Sinjal (1831 m), izvijestilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Park prirode Dinara obuhvaća površinu od 63.052 ha na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, što predstavlja najveće područje nakon Parka prirode Velebit.

 

Vuk, medvjed i ris 

"Područje Parka od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku zbog očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta flore i faune, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su: vodena staništa Krčića i Cetine s pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa. Uz prirodna staništa područje Parka bogato je i drugim vrijednostima proizašlim iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora - poluprirodnim staništima, autohtonim pasminama i sortama te bogatim kulturnim i povijesnim naslijeđem. Dinarski krš je fenomen prepoznat na međunarodnoj razini koji obuhvaća puno šire područje, a upravo je po Dinari kao tipskom lokalitetu dobio ime", objavilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. 

Ovdje obitava više od tisuću biljnih vrsta (petina sveukupne hrvatske flore), od toga 75 nacionalnih endema te više od 20 endemskih vrsta životinja. Ovo područje je od velikog značaja i za velike zvijeri u nas (vuk, medvjed, ris) zbog netaknutih prostranih kompleksa šuma i travnjaka. 

Visoki dinarski travnjaci (rudine) najvažniji su lokalitet u Hrvatskoj za planinskog žutokruga (Vipera ursinii macrops), vrstu endemične zmije Dinarida.