"Hrvatska je spremna provoditi dogovorene mjere te je započela s pripremom dokumentacije potrebne za proceduru postupka ratifikacije Pariškog sporazuma. U potpunosti podržavamo Pariški sporazum koji, kao povijesni globalni dogovor o klimatskim promjenama, predstavlja prekretnicu u provedbi zajedničkih mjera smanjenja emisije stakleničkih plinova na globalnoj razini. Pariški sporazum uspjeh je za svijet i ujedno potvrda europskog puta prema gospodarstvu s niskim razinama ugljika i otpornim na utjecaje klimatskih promjena", rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović danas na sastanku Vijeća Europske unije za okoliš u Bruxellesu.
Europska komisija želi da i Europska unija, odnosno njene države članice, što je prije moguće ratificiraju Pariški sporazum te je izrađen je Nacrt odluke Vijeća o sklapanju Pariškog sporazuma u ime Europske unije, a koji Hrvatska podržava. Glavna tema sastanka Vijeća Europske unije za okoliš je ratifikacija Pariškog sporazuma, globalnog sporazuma kojim se nastoji doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Sporazum ima dugoročni cilj u pogledu stakleničkih plinova u skladu s nastojanjima ograničenja rasta globalne temperature na znatno manje od 2º u odnosu na predindustrijsku razinu, povećanje sposobnosti prilagodbe na štetne utjecaje klimatskih promjena te osiguranje pritoka financijskih sredstava ka niskim emisijama stakleničkih plinova i razvoja koji ne utječe na klimatske promjene. Pariški sporazum će stupiti na snagu tridesetog dana od dana na koji najmanje 55 država stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) koje odgovaraju za najmanje 55% procijenjenih globalnih emisija stakleničkih plinova položi svoje isprave o ratifikaciji. Do danas je 28 država stranaka UNFCCC-a s ukupnim emisijama stakleničkih plinova od 39,08% ratificiralo Pariški sporazum.