Europarlamentarci traže stopiranje GM kukuruza i pamuka

Autor: N.D. Objavljeno: 07.10.2016. 🕜 09:37 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Parlament prigovara EK da krši EU direktive dozvoljavajući GM usjeve

Na danas održanoj plenarnoj sjednici Europskoga parlamenta zastupnici su usvojili uložene prigovore na nacrte odluka Europske komisije kojima se odobrava stavljanje na tržite sjemena genetski modificiranog kukuruza Bt11, genetski modificiranog kukuruza 1507, genetski modificiranog pamuka 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 te produljuju već izdana odobrenja za stavljanje na tržite sjemena genetski modificiranog kukuruza MON 810 i njegovih proizvoda. Europski parlament usvojio je rezolucije za svaku od predloženih odluka kojima traži od Komisije da ih povuče. Navedeno argumentira već više puta izrečenim stavom kako nacrti provedbenih odluka Komisije prekoračuju provedbene ovlasti predviđene Direktivom 2001/18/EZ te kako smatra da procjena rizika uzgoja koju je provela EFSA nije cjelovita te da preporuke za upravljanje rizikom koje je iznijela Komisija nisu odgovarajuće. Naime, prema mišljenju zastupnika, negativni učinci uzgoja takvih sorti genetski modificiranih proizvoda u kombinaciji s primjenom specifičnih pesticida ostavljaju prostora za provedbu dodatnih istraživanja njihovih negativnih učinaka na bioraznolikost. Upravo dijelom i zbog tih razloga, Europski parlament smatra da nacrti provedbenih odluka Komisije nisu u skladu s pravom Unije jer su nespojivi s ciljem Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, koja, u skladu s načelom predostrožnosti, podrazumijeva usklađivanje zakona i drugih propisa država članica i zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša kada se u okoliš namjerno uvode genetski modificirani organizmi ili u svrhu odluka koje obuhvaćaju genetski modificirane organizame na tržište kao proizvoda ili u sastavu proizvoda unutar Zajednice. Uzgoj predmetnih genetski modificiranih sorti kukuruza i pamuka zabranjen je na teritoriju Hrvatske, ali i na teritorijima Austrije, Valonije (Belgija), Bugarske, Cipra, Danske, Francuske, Grčke, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Mađarske, Malte, Nizozemske, Njemačke (osim u svrhe istraživanja), Poljske, Sjeverne Irske (Ujedinjena Kraljevina), Slovenije, Škotske (Ujedinjena Kraljevina) i Walesa (Ujedinjena Kraljevina).

TAGOVI