Udio ekoloških poreza u ukupnim poreznim prihodima u Hrvatskoj je primjetno veći od prosjeka Europske unije. Naime, prema podacima statističkog ureda Eurostata, njihov udjel u ukupnim poreznim prihodima u Hrvatskoj u 2018. je iznosio 9,3 posto, dok je EU prosjek bio šest posto. 

Veći udio prihoda od ekoloških poreza u ukupnim poreznim prihodima od Hrvatske imale su samo četiri članice – Latvija (10,9 posto), Bugarska (9,8 posto), Grčka (9,5 posto) i Slovenija (9,4 posto). 

S druge pak strane, najmanji udio je zabilježen u Luksemburgu (4,4 posto), Njemačkoj (4,5 posto) i Švedskoj (4,8 posto). 


Energija i promet 

Valja naglasiti kako je Europska unija u 2018. od ekoloških poreza uprihodila 324,6 milijardi eura, što je nominalno povećanje od tri posto u odnosu na 2017. i čak 49 posto u odnosu na 2002. godinu. 

Najveći dio tih poreza koji su u BDP-u Europske unije sudjelovali s 2,4 posto činili su oni na energiju (77,7 posto), a slijede porezi na promet (19,1 posto) te oni na onečišćenje i resurse (3,3 posto).