Povodom izlaska alarmantnog klimatskog izvješća UN-ove radne skupine Međuvladinog panela za klimatske promjene (IPCC-a) inicijativa “Znanstvenici za klimu Hrvatska” koja okuplja čak 137 renomiranih profesora i znanstvenika iz brojnih hrvatskih učilišta i instituta uputila je Vladi, Uredu predsjednika, Saborskom odboru za zaštitu okoliša te Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dopis s nizom konkretnih pitanja kategoriziranih prema ključnim porukama tog izvješća te od svih institucija zahtijeva pisane odgovore. 

Klimatske promjene

Znanstvenici naglašavaju da u Hrvatskoj svjedočimo poremećajima mnogih aspekata klimatskog sustava, koji narušavaju način života, na kakvog je naše stanovništvo naviknuto. Osobito se to odražava na poljoprivredu, ali i mnoge druge grane gospodarske djelatnosti. Tigrasti komarci su odavno sasvim uobičajena pojava, a oni su samo jedna od mnogih invazivnih vrsta što negativno utječu na zdravstvo, ali i bioraznolikost. Predviđaju se sve češće i dulje suše, koje u perspektivi vode dezertifikaciji. Razina mora zamjetno raste, što već sada ugrožava plodnu deltu Neretve. Ne obuzdamo li klimatske promjene, migracije će se zaoštriti i eksplodirati. Projekcije investicijskih banaka pokazuju da će klimatske promjene uzrokovati značajne migracije stanovništva iz mediteranskih zemalja, uključujući i RH. 

Što se poduzima

Uzevši u obzir sve to, kao i niz drugih faktora skupinu zanima da im institucije odgovore koji će koraci, u kojem roku te korištenjem kojih resursa biti detaljno istraženi utjecaji klimatskih promjena na RH, u lokalnom, ali i regionalnom te globalnom kontekstu te kolike su dosadašnje prirodne, financijske i socijalne štete uzrokovane klimatskim promjenama? Koji su planovi za smanjenje tih šteta u budućnosti. 

Zahtijevaju detaljno popisivanje dosadašnjih klimatskih promjena na području RH, uz njihovo dovođenje u širi geografski kontekst. Tome treba pridodati i kratkoročne i dugoročne projekcije promjena u budućnosti. Također, kad će, u kolikoj mjeri te na koje načine, institucije zakonodavne i izvršne vlasti u procese donošenja klimatski relevantnih odluka iskoristiti znanstvenike, čija su istraživanja posredno ili neposredno usmjerena prema različitim aspektima klimatskih promjena i klimatske krize. 

Znanstvenike zanima što Hrvatska namjerava poduzeti kako bi smanjila svoje emisije ugljičnog dioksida po glavi stanovnika, kvantificiranje utjecaja aktivnosti RH na globalne aspekte klimatskog sustava te na osmišljavanje mjera minimiziranja tih utjecaja.