Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOE) je koncem proteklog tjedna organizirao akciju uklanjanja šezdesetak starih, neispravnih vozila koji su se nalazili na otoku Korčuli u sklopu projekta sakupljanja otpadnih vozila na otocima, nacionalnim parkovima i parkovima prirode. 

Dio otpadnih automobila, od kojih su neki stari više od 30 godina, posjednici su u sklopu akcije predali ovlaštenom sakupljaču koji ih je uklonio iz njihovih dvorišta. 

Automobilske olupine koje su bile odbačene u provalijama i drugom nepristupačnom terenu svojom opremom izvlačili su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) koji s Fondom imaju dugogodišnju suradnju na ovakvim i sličnim projektima. 


Telefonski poziv 

"Fond od 2007. sustavno organizira zbrinjavanje otpadnih automobila. Posjednik takvog automobila od Fonda će, nakon što svoj stari automobil preda ovlaštenom sakupljaču, dobiti naknadu koja iznosi jednu kunu po kilogramu težine predanog automobila. Zbog toga stvarno nema potrebe da takvi automobili završavaju u prirodi ili godinama trunu po dvorištima jer se sve može riješiti jedim telefonskim pozivom ovlaštenom sakupljaču koji će otpadno vozilo zbrinuti na propisan i ekološki siguran način", pojasnio je Vinko Vukušić, voditelj sustava gospodarenja otpadnim automobilima u FZOEU-u. 

Međutim, usprkos tome, dio takvih automobila još uvijek zbog nemara pojedinaca završava u prirodi. "Na žalost, imali smo primjere kad smo auto-olupine izvlačili iz mora i jezera, a neke smo u sklopu naših prijašnjih akcija u suradnji sa speleološkim društvima izvlačili i iz spilja. Jednom su nam pomogli i pripadnici Ministarstva obrane te smo helikopterom izvlačili olupine iz dubokih provalija", pojasnio je Vukušić, naglasivši kako takvi neodgovorni postupci nanose veliku štetu okolišu. 


Unapređivanje sustava 

Upravo zbog toga Fond je, objašnjava načelnica Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić, osmislio i dodatni program kojim se sufinancira zbrinjavanje automobilskih olupina koje su zatečene u nacionalnim parkovima i parkovima prirode te otocima, javlja FZOEU

S obzirom na to da je posjednik takvih automobila uglavnom nepoznat, oni nisu u sustavu gospodarenja otpadnim vozilima. No, zbog njihove štetnosti za okoliš potrebno ih je zbrinuti na odgovarajući način. 

Zato će kroz ovaj Fondov program do ljeta, kaže Čilić, dodatno biti zbrinuto više od 200 olupina koje se nalaze na Cresu, Drveniku Velikom, Hvaru, Korčuli, Premudi, Rabu, Visu i Lastovu te parkovima prirode Velebitu, Žumberku i Vranskom jezeru. 

"Fond će i dalje nastaviti s unapređivanjem sustava zbrinjavanja otpadnih automobila te ćemo kroz razne eko-akcije poticati javnost da dotrajale automobile zbrinu na pravilan i za okoliš neškodljiv način", rekla je Čilić.