U Rijeci je početkom lipnja otvoreno novo reciklažno dvorište u kojem će građani bez naknade moći odlagati 20-ak vrsta otpada. Za projekt vrijedan oko 1,1 milijun kuna je iz Europskog kohezijskog fonda osigurana 781 tisuća kuna, objavljeno je na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Trenutačno, na riječkome gradskome području u funkciji su reciklažna dvorišta u Mihačevoj dragi, na Pehlinu te dva mobilna reciklažna dvorišta koja se postavljaju prema rasporedu na području Mjesnih odbora Grada Rijeke. Otvaranjem trećeg, Rijeka je ispunila sve zakonodavne kriterije o potrebnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika. 

Kao i u ostalim reciklažnim dvorištima kojima upravlja KD Čistoća, građani svoj otpad dovoze osobno, identificiraju se na ulazu te bez naknade odlažu svoj otpad u za to predviđene spremnike. Godišnje se može besplatno odložiti 200 kilograma otpada i 200 kilograma građevinskog otpada koji sadrži azbest. 

Prema riječima direktorice KD Čistoće Jasne Kukuljan, prošle godine usluge reciklažnih dvorišta koristilo je više od 13 tisuća korisnika pri čemu je prikupljeno više od pet tisuća tona korisnog otpada koji je upućen na daljnje recikliranje ili oporabu.