"Hrvatsku u srpnju čeka veliki test za naše društvo na kojem možemo izabrati da budemo aktivni kreatori promjena, a ne pasivni promatrači. Naime, tada ćemo na Političkom forumu UN-a predstaviti svoj prvi dobrovoljni nacionalni pregled o ostvarenju 17 ciljeva održivog razvoja. Radi se o najvažnijoj razini procesa praćenja ciljeva kroz tri dimenzije – gospodarsku, društvenu i okolišnu. Prikazat ćemo naš napredak u obrazovanju i zdravstvu, na tržištu rada i po pitanju ekonomskog rasta općenito. Drugim riječima, pogledat ćemo se u ogledalo, sagledati i naše vrline i mane i odlučiti na čemu trebamo raditi", istaknuo je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović na konferenciji Podržimo održivo u organizaciji HGK, koja je okupila ključne aktere za primjenu Programa održivog razvoja 2030. UN-a. Naglasio je kako fokus treba staviti na suradnju svih uključenih jer su ciljevi međusobno isprepleteni. "Ne smijemo se dovesti u situaciju da svatko vuče na svoju stranu. Upravo iz tog razloga smo u HGK kroz platformu HGK_COR akcelerator odlučili okupiti sve dionike. Da svi damo svoj doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja, a time i izradi dragovoljnog nacionalnog pregleda. Naravno, mi ćemo kao vodeća institucija našeg gospodarstva još intenzivnije raditi na podizanju kompetencija tvrtki", poručio je Burilović. 
Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić je poručio kako održivi razvoj nije i ne smije biti pitanje trenda. "On je obveza današnjeg društva za ono što dolazi, za budućnost. Biti društveno odgovoran znači voditi društvo kroz transformaciju prema stabilnosti i novim rješenjima. Iz perspektive ministarstva, održivi razvoj sustavno podržavamo, u sve naše planove i zaključke pokušavamo integrirati globalne agende i ciljeve EU. Planirati održivo znači planirati sinergijski učinak različitih sektora", kazao je Ćorić. 
"Premda su ciljevi održivog razvoja globalni, njihovo ostvarivanje je zadaća i nacionalnih vlasti. Tako i mi moramo preuzeti sve obveze u sklopu agende 2030. Imajući u vidu svu kompleksnost tih ciljeva i njihov utjecaj na gospodarstvo i društvo, osnovali smo Nacionalno vijeće za održivi razvoj. Kroz njegov rad želimo izgraditi Hrvatsku koja će omogućiti jednak pristup obrazovanju, zdravstvu i poboljšati kvalitetu života svih naših građana", poručila je Spomenka Đurić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. 
Cillian Lohan, predstavnik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, govorio je o načinu mobilizacije organizacija iz različitih sektora na primjenu ciljeva održivog razvoja i što EU može raditi bolje u njihovoj primjeni. "Naš posao je da sudjelujemo u legislativi, ali i da budemo veza između institucija EU i ljudi na terenu. Prošle godine smo naručili studiju koja je otkrila jaz između ciljeva strategije održivog razvoja i njihove provedbe u praksi. Imamo globalne sporazume, aktivne lokalne zajednice, brojne nacionalne inicijative, no nedostaje nam koherentna akcija na razini EU. Moramo svim novim sastavima EK pokazati koji su ciljevi održivog razvoja i dati im zadatak da sve njihove politike budu u skladu s njima", izjavio je Lohan, dodavši kako fokus mora biti na ljudima, a ne na ekonomiji jer bez toga nema potrebne transformacije.