U Ministarstvu zaštite okoliša i prirode održan je sastanak ministra Slavena Dobrovića i gradonačelnika Milana Bandića na kojem se govorilo o unaprjeđivanju sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu. Na sastanku je zaključeno kako će se oformiti zajednička radna skupina koja će na tome raditi. 

Radna skupina, koja bi se trebala oformiti u najkraćem mogućem roku, izradit će akcijski plan s mjerama za izgradnju resursno efikasnog sustava gospodarenja otpadom u skladu s EU paketom kružnog (cirkularnog) gospodarstva. „Problem gospodarenja otpadom u Hrvatskoj planiramo rješavati u partnerskom odnosu s gradovima i županijama. Radimo na redefiniranju postojećeg sustava gospodarenja otpadom, a Zagreb ima sve potrebne resurse da relativno brzo usvoji i provede sve strateške promjene na kojima radimo. Važno da se pri tom vodimo načelima kružne ekonomije i ponovne uporabe sirovina na kojima se gradi i gospodarski razvoj Europske unije“ – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović. Ministar je istaknuo kako bez unaprjeđivanja sustava gospodarenja otpada u Zagrebu nije moguće izgraditi učinkoviti sustav na nacionalnoj razini. „Podržavam suradnju i partnerski odnos Grada i Ministarstva s ciljem poboljšanja postojećeg sustava gospodarenja otpadom u Zagrebu. Naš zajednički cilj je ispuniti sve obveze u pogledu gospodarenja otpadom, povećati količine odvojeno prikupljenog otpada i smanjiti količine otpada koji se trenutno odlaže. Krajnji cilj, uz neupitan ekološki i gospodarski, je da Zagrepčanke i Zagrepčani imaju manje račune za odvoz otpada“ – kazao je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić.