U zaprešićke osnovne škole i vrtiće postavljaju se senzori za praćenje kvalitete unutarnjeg zraka. Prvih 15 senzora postavljeno je 2017., a sada će biti postavljeno dodatnih 88 te će time biti pokrivene sve učionice triju zaprešićkih osnovnih škola i sve sobe dječjih vrtića. 

Senzori kontinuirano prate količine CO2, visinu temperature te postotak vlage. K tomu, signaliziraju zvučno i na zaslonu rast vrijednosti CO2 iznad dozvoljenih razina te prikupljene podatke prikazuju kroz web i mobilnu aplikaciju. 

Tako će se prevenirati širenje koronavirusa, poboljšati kognitivne sposobnosti i obrazovna postignuća djece te realizirati ciljevi postavljeni Strategijom pametnog grada, javlja Grad Zaprešić.

 

Besplatna aplikacija 

Djeca u učionicama i sobama vrtića provedu gotovo trećinu dana, a neki i više pa je izuzetno važno da se kontrolira kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima. U ovim se ustanovama provodi i kontinuirana kvaliteta vode, hrane te čistoća površina. 

Postavljanje Smart Sense senzora preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a ovo postavljanje dijelom sufinancira i Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. 

CARNet će školama, u okviru projekta e-Škole koji je u tijeku, osigurati besplatnu aplikaciju za praćenje kvalitete zraka.