Zeleni telefon splitske ekološke udruge Sunce u 2020. zaprimio je ukupno 260 poziva građana, od kojih je riješen 191 predmet ili 74% od ukupnog broja zaprimljenih predmeta. Ostatak predmeta još uvijek je u postupku pred nadležnim tijelima te se rad na njima nastavlja tijekom 2021. godine. 

Najveći broj prijava odnosio se na kategoriju otpada (88 prijava), i to divlja odlagališta otpada, nedostatak broja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nepostojanje sustava koji bi odgovorio na potrebe građana i ispunjenje zakonskih ciljeva, posebno po pitanju građevnog otpada. 

Druga najbrojnija kategorija prijava bila je bespravna gradnja na pomorskom dobru (56 prijava). Također, značajan porast prijava (dvostruko više u odnosu na prethodne godine) uočljiv je u pogledu voda - izlijevanje otpadnih voda u okoliš, nepravilne septičke jame i sl. Udruga prijave zaprima već više od 20 godina, a obično se riješi više od 80% prijava.