Za projekt 'Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko- dravskoj regiji - Naturavita' namijenjeno je 376,8 mil. kuna. Njegovim ostvarenjem bit će očišćeno 597 ha šuma i šumskog zemljišta na području Parka prirode Kopački rit i 1937 ha u Regionalnom parku Mura-Drava. Riječ je o strateškom projektu kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa u projektnom području koje je zbog ratnih djelovanja i dalje onečišćen ili se sumnja na minsko-eksplozivna ili na neeksplodirana ubojita sredstva, zbog čega nije moguće adekvatno upravljati šumama. Projekt će se u potpunosti provoditi na području Osječko-baranjske županije i obuhvatit će šume i šumska zemljišta u području 'Natura 2000' i zaštićenim područjima. Uz to, njime će se doprinijeti poboljšanju protupožarne zaštite šuma, a bit će rekonstruirana i šumska kuća Podravlje i uspostavljen Edukacijsko-posjetiteljski centar 'Podravlje' s četiri poučno-rekreativne staze i učionica u prirodi. Od ukupne vrijednosti projekta, čak 85% ili 314,14 mil. kuna čine bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda. Ugovor o tome potpisan je na 6. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, na kojemu je, uz vladine i dužnosnike jednica lokalne samouprave uključene u rad Savjeta, bila nazočna i europska povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu, izvijestilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike