Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) objavilo je Izvješće o komunalnom otpadu za 2021. godinu koje je izrađeno na temelju prijava obveznika u Informacijski sustav gospodarenja otpadom i dodatnih procjena. 

Prema Izvješću, u 2021. u Hrvatskoj je nastalo 1.766.560 tona komunalnog otpada. U odnosu na 2020. to predstavlja povećanje od četiri posto, a posljedica je veće aktivnosti uslužnog sektora nakon usporenog rada/zatvaranja tijekom 2020. uslijed pandemije koronavirusa. 

U razdoblju od 2017. do 2021. povećao se broj jedinica lokalne samouprave s odvojenim sakupljanjem s 457 na 519. Time svega njih još 37 nema uvedeno odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. 

Posljedično se bilježi i porast udjela odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s 28 posto u 2017. na 43 posto u 2021., odnosno za 15 postotnih bodova, javlja MINGOR.

 

Podizanje svijesti građana 

Vrijednost stope recikliranja u 2021. iznosila je 31 posto, što predstavlja nastavak uzlaznog trenda kroz godine i dva postotna boda više od prethodne 2020. godine, unatoč promjeni metodologije izračuna koja od 2020. obuhvaća reciklirane količine, a ne količine upućene na recikliranje. 

MINGOR će nastaviti s provođenjem edukativno-informativnih aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti građana o njihovoj važnoj ulozi u stvaranju i sprječavanju nastanka otpada te izdvajanju otpada na mjestu nastanka. 

U posljednjih pet godina Ministarstvo je u edukativno-informativne aktivnosti uložilo više od 53 milijuna kuna. U infrastrukturu za sortiranje, oporabu i odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, poput izgradnje reciklažnih dvorišta, nabave vozila, spremnika za odvojeno prikupljanje s kućnog praga i ostalo, Ministarstvo je putem javnih poziva osiguralo više od 1,2 milijarde kuna.

Nastavak aktivnosti očekuje se kroz novi višegodišnji financijski okvir i kroz programe financirane iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO). 

Izvješće o komunalnom otpadu za 2021. moguće je preuzeti ovdje.