FZOEU: javni pozivi vrijedni 96 milijuna kuna

Autor: B.O. Objavljeno: 25.04.2022. 🕜 09:07 Lokacija: Zagreb

Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i bioraznolikosti te gospodarenja otpadom

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Dan planeta Zemlje obilježio je objavom tri javna poziva ukupne vrijednosti čak 96 milijuna kuna. Kroz navedene pozive se raznim korisnicima sufinanciraju projekti zaštite okoliša vezani uz klimatske promjene, zaštitu bioraznolikosti te gospodarenje otpadom, izvijestio je FZOEU. 

Prvi od objavljenih poziva namijenjen je financiranju projekata čiji je smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj te fluoriranih stakleničkih plinova. Riječ je o projektima zamjene postojećih rashladnih sustava onima koji koriste nove tehnologije, koje ne oštećuju ozonski sloj, a istovremeno su i energetski učinkovitiji. Poziv vrijedan 20 milijuna kuna namijenjen je objektima u vlasništvu Hrvatske, jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave ili javnih ustanova. 

Za pojedini projekt je moguće dobiti i do 1,2 milijuna kuna, odnosno i do 100 posto opravdanih troškova. 

"Cilj je programa olakšati tranziciju prema tehnologijama s nižim utjecajem na klimatske promjene i kad je riječ o potencijalu globalnog zagrijavanja, ali i o energetskoj učinkovitosti", objavljeno je na stranicama FZOEU-a.

 

Invazivne strane vrste

Drugi javni poziv je namijenjen isključivo javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te ostalim zaštićenim dijelovima prirode. 

S 10 milijuna kuna sufinancirat će se projekti koji pridonose kontroli populacije više invazivnih stranih vrsta. Naime, Europska unija i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) su utvrdili prioritetne invazivne strane vrste te područja na kojima ih je potrebno hitno ukloniti odnosno kontrolirati, kako bi se spriječilo njihovo daljnje širenje i negativan utjecaj na autohtone vrste i staništa. 

Riječ je o malom indijskom mungosu (Herpestes javanicus auropunctatus), kornjačama (Trachemys scripta), bodljobradim rakovima (Orconectes limosus), signalnim rakovima (Pacifastacus leniusculus), plutajućoj vodenoj mekčini (Ludwigia peploides) te pajasenu (Ailanthus altissima).

 

Komunalna oprema 

Objavljen je i poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada jedinicama lokalne samouprave te trgovačkim društvima i pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima. 

Za unaprjeđenje lokalnih sustava gospodarenja otpadom osigurano je čak 66 milijuna kuna. Sufinancirat će se nabava komunalne opreme i uređaja, ali i različiti projekti edukacije građana, s obzirom na to da su motivirani i informirani građani ključan element svakog uspješnog sustava.

Aktivnosti koje se sufinanciraju kroz ove pozive korak su naprijed ka zelenoj tranziciji i tek jedan dio planiranih programa Fonda za 2022. godinu. Do kraja godine očekuje se objava još 14 poziva iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a informacije o svim programima bit će objavljene na stranicama FZOEU-a.

TAGOVI