Novi sustav gospodarenja otpadom u Dubrovniku

Autor: B.O. Objavljeno: 22.04.2022. 🕜 10:02 Lokacija: Dubrovnik

Miješani komunalni otpad odlagat će se kroz – otpadomjer

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković i član Uprave tvrtke Čistoća iz Dubrovnika Marko Iveković predstavili su ovaj tjedan budući sustav gospodarenja otpadom na području toga grada, a koji je nužno primijeniti sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom

Izložen je novi model prikupljanja i naplate miješanog komunalnog otpada, čiji će cilj biti smanjenje količine miješanog komunalnog otpada te povećati odvajane i recikliranje. 

Franković je istaknuo kako je Dubrovnik pokrenuo Javno savjetovanje o Odluci kojom se regulira način pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada te je pozvao građane, ali i cjelokupnu javnost da se uključe u proces donošenja akta. 

U Dubrovniku će se primijeniti kombinirani sustav gospodarenja otpadom, i to korištenjem usluge kroz odlagališta na javnim površinama te dijelom, gdje je to moguće i prikladno, korištenjem vlastitih spremnika. Javna odlagališta sadržavat će spremnike za papir/karton, plastičnu, staklenu i metalnu ambalažu, biootpad te za miješani komunalni otpad, izvijestio je Grad Dubrovnik.

 

Kartica za otvaranje 

Govoreći o novom modelu naplate sakupljanja miješanog komunalnog otpada, Iveković je kazao je kako će se on sastojati od dva dijela, fiksnog i varijabilnog. Uredno odloženi papir/karton, plastična, staklena i metalna ambalaža te biootpad neće se naplaćivati, odnosno taj trošak bit će sadržan u fiksnom dijelu računa

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) jedinstvena je na čitavom području pružanja usluge i s PDV-om iznosi 61 kunu. 

Prijedlog je ustrojen tako da predstavlja stvaran trošak za navedenu uslugu sukladno zakonskom propisu te u Hrvatskoj ima primjera skupljih i jeftinijih fiksnih iznosa, Međutim, Grad Dubrovnik među njima ima najveći trošak zbrinjavanja otpada s obzirom na udaljenost odlagališta koja seže i do 600 kilometara od jedinice lokalne samouprave. 

Miješani komunalni otpad naplaćivat će se prema predanim količinama, a odlagat će se kroz uređaj na samom spremniku – otpadomjer. Svaki korisnik posjedovat će vlastitu karticu za otvaranje i prijavu korištenja uređaja. Mjesečni račun ovisit će o broju otvaranja/korištenja otpadomjera. 

Iveković je izjavio kako je riječ o pravednijem sustavu s obzirom na to da se provodi prema načelu 'onečišćivač plaća' i omogućuje individualizaciju naplate po količini miješanog komunalnog otpada za svako pojedino kućanstvo i gospodarski objekt.

 

Javno savjetovanje 

Gradonačelnik je istaknuo da je odlukom ostavljen prostor za određena odstupanja za različite socijalne kategorije te je kao primjer istaknuo obitelji s malom djecom koje zbog jednokratnih pelena proizvode veće količine otpada. 

"Te bi ljude zapravo penalizirali i prikazali kao da ne odvajaju otpad dovoljno, zbog čega smo kao Grad, a temeljem ove odluke, predvidjeli mogućnost da dodatnim pravilnicima omogućimo olakšice i to tako da Grad sufinancira jedan dio njihovog troška". 

Javno savjetovanje o Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika otvoreno je do 7. svibnja. U tom roku svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe na tekst odluke mogu dati na e-mail adresu: odlukaotpad@dubrovnik.hr. 

Konačna verzija Nacrta Odluke proslijedit će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, a nakon toga Čistoća će na javno će savjetovanje staviti i cjenik javne usluge kojim će se odrediti pojedinačne cijene, odnosno varijabilni dio usluge sakupljanja komunalnog otpada.

TAGOVI