U sklopu projekta 'ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika' stručna suradnica u provedbi programa projekata u udruzi DEŠA Romana Tomić ovaj tjedan je predstavila rezultate istraživanja o stanju otpada u Dubrovniku

Naime, udruga DEŠA Dubrovnik na društvenoj mreži Facebook osmislila je i objavila anketu o primarnom odvajanju otpada u Dubrovniku čiji je temeljni cilj bio ispitati percepciju građana o otpadu, odnosno osobne navike o odvojenom prikupljanju. Rezultati su pokazali kako nešto manje od polovice ispitanika (42,7 posto) od ukupnog uzorka razvrstava neku vrstu otpada u vlastitom kućanstvu


Odlagalište Grabovica 

Kada je riječ o motivu za sudjelovanje u recikliranju, prema dobivenim odgovorima došlo se do zaključka kako pojedinci koji su svjesniji važnosti i potrebe recikliranja češće participiraju u recikliranju. 

Oni koji otpad ne razvrstavaju kao razlog većinom navode nepostojanje infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada u blizini mjesta stanovanja, međutim i jedna i druga skupina navode određeno nepovjerenje prema postupanju s prikupljenim otpadom. Naime, ispitanici su u više navrata, ako je bila ponuđena opcija slobodna forma odgovora, izražavali bojazan kako sav razvrstani otpad završava na odlagalištu Grabovica te je stoga prijeko potrebno u javnosti opovrgnuti takve stavove građana, tj. objasniti koje se vrste otpada odlažu na Grabovici i kako se postupa s razvrstanim otpadom. 


Važnost edukacije 

"Učinkovito gospodarenje otpadom je vrlo složen proces. Kako bi ono bilo uspješno provedeno nužno je da svi društveni sektori budu osposobljeni i potaknuti na sudjelovanje. Stoga ni ne čudi kako je najviše ispitanika predložilo kao prioritetnu mjeru za poboljšanje situacije s gospodarenjem otpadom u Dubrovniku: informiranje i educiranje javnosti. Provedbom edukacije i djelovanjem na svijest pojedinca, ali i šire javnosti, rezultira ostvarenjem specifičnih ciljeva gospodarenja otpadom, predstavlja dugoročnu i isplativu investiciju, a u konačnici će smanjiti teret otpada kojeg smo, mi ljudi, nametnuli okolišu", navodi se u zaključku provedenog istraživanja, objavljeno je na stranicama Grada Dubrovnika.