Certificiranje kao 'crvena nit' ovogodišnjeg Klima-foruma

Autor: B.L. Objavljeno: 04.10.2013. 🕜 11:46 Lokacija: Zagreb

Novi tržišni uvjeti i obveze iz europskih propisa postavljaju nove zahtjeve svima koji se bave hlađenjem, ventilacijom i klimatizacijom

Najčešće spominjan pojam na ovogodišnjem Klima-forumu koji je i ove godine okupio sve one kojima su tehnika hlađenja, ventilacije i klimatizacije dio svakodnevnog posla u svakom je slučaju bilo 'certificiranje'. Uostalom, ono je vjerojatno najvažniji čimbenik koji proizlazi iz novih tržišnih uvjeta i europskih propisa koji postavljaju nove zahtjeve svima koji se bave tehnikom hlađenja, ventilacije i klimatizacije.
Kao prvo, u skladu s pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji i prihvaćanjem europskih propisa u vezi s radnim tvarima u hrvatsko tehničko zakonodavstvo, došlo je do značajnih promjena kada je riječ o ovlaštenjima i usavršavanjem osoba koje rukuju tvarima koje oštećuju ozonski omotač i fluoriranim stakleničkim plinovima. Tako od 1.7.2013. godine, prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 92/2012) i  Pravilniku o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (NN 3/2013),  i u Hrvatskoj uveden sustav certificiranja, odnosno obveznog stalnog stručnog usavršavanja i provjere znanja osoba i tvrtki koje se bave instalacijama i održavanjem rashladnih uređaja. Uz to, u skladu s  Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/2010 i 50/2011), uvedeno je i posebno ovlaštenje za upravljanje i rukovanje, na temelju polaganja stručnog ispita, sustavima ventilacije i klimatizacije čiji je ukupni nazivni učin veći od 300 kW. 
Isto tako, cijela jedna tematska cjelina ovogodišnjeg Klima-foruma bila je posvećena energetskim pregledima i energetskom certificiranju zgrada kao glavnim preduvjetima cjelovite energetske obnove (prilično!) lošeg stanja hrvatskih zgrada svih namjena. U skladu s time, naglašeno je da bi, kako bi se zadovoljilo europske zahtjeve za smanjenjem potrošnje energije u zgradarstvu, svake godine trebalo energetski obnoviti najmanje 3% stambenog fonda, ali i da je glavni nedostatak cijelog tog procesa zahtjevno administriranje te nedostatna dokumentacija i podaci kada je riječ o potrošnji energije, posebice u stambenim zgradama. No, vezano uz to, valja spomenuti povoljna sredstva koja za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu na hrvatskom tržištu od nedavno nudi Raiffeisen Bank u suradnji s Europskom investicijskom bankom
Certificiranje nije bilo zaobiđeno ni u posljednjoj tematskoj cjelini Klima-foruma, posvećenoj ostvarenim projektima i novim rješenjima u tehnici hlađenja, ventilacije i klimatizacije. Naime, nova poslovna zgrada Adris Grupe koja je upravo pred dovršenjem u središtu Zagreba, ujedno će biti prva hrvatska zgrada certificirana prema uglednom američkom certifikatu LEED. Kako pri tome ističu predstavnici investitora, povišeni troškovi zbog izdataka za cijeli postupak certificiranja u cijelosti će se pokriti povećanim prihodima od najma prostora u zgradi.
Inače, valja reći da je ove godine Klima-forum prvi puta održan u Zagrebu, u hotelu 'Antunović', i da je, za razliku od prošlih godina, njegovo trajanje bilo skraćeno na jedan dan. No, to nipošto nije imalo utjecaja ni na kvalitetu ni na sadržajnost Foruma, već upravo suprotno. Uostalom, to najbolje pokazuje veliko zanimanje suorganizatora za ovogodišnji Forum, koji su u velikom broju sudjelovali ne samo s izložbenim prostorima, već i sa stručnim izlaganjima. Uz to, unatoč krizi koja je ponajviše poharala graditeljstvo i sve s time povezane struke i poslovna područja kao što su projektiranje, izvođenje radova, proizvodnja, prodaja i ugradnja opreme za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, Forum je ove godine okupio oko 150 sudionika, ne samo iz Hrvatske, već i iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Njemačke i Italije.

Galerija slika: Klima-forum 2013.

TAGOVI