Kako će se provoditi energetski pregledi zgrada?

Autor: B.L. Objavljeno: 20.07.2012. 🕜 10:29 Lokacija: Zagreb

Donesena su tri pravilnika kojima se podrobno uređuju energetski pregledi i certificiranje zgrada

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je tri podzakonska propisa kojima se podrobno uređuje cjelokupno područje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada. To su:
- Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/2012)
- Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/2012)
- Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/2012).

Prvi od njih, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, donesen je na temelju članka 19, stavka 7. i čl. 21. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/2008 i 55/2012) i njime se propisuje provođenje energetskih pregleda građevina radi utvrđivanja energetskih svojstava i načina gospodarenja energijom u građevinama koje troše energiju i vodu, utvrđivanja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i njihovih isplativosti te provođenje energetskog certificiranja zgrada. Uz to, njime se posebno propisuju:
- zgrade javne namjene
- obveza provođenja energetskog pregleda
- godišnja granična vrijednost neposredne potrošnje energije građevine koja služi za određivanje kategorije velikog potrošača energije
- obveza energetskog certificiranja zgrada i izuzeće od te obveze,
- obveza javnog izlaganja energetskog certifikata zgrade
- obveze investitora, vlasnika i korisnika građevine kod provođenja energetskog pregleda građevine i energetskog certificiranja zgrade
- postupak provođenja energetskog pregleda građevine
- postupak provođenja energetskog certificiranja zgrade
- način određivanja energetskog razreda zgrade
- sadržaj i izgled energetskog certifikata zgrade
- provođenje redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije
- registar izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina i energetskih certifikata zgrada
- nadzor nad provedbom Pravilnika.

Pravilnik je objavljen u 'Narodnim novinama' od 19.7.2012. godine i na snagu stupa osam dana nakon toga, dok se primjenjuje 90 dana od objave Metodologije na službenoj internetskoj stranici MGIPU-a.
Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina donesen je na osnovi čl. 22, st. 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, a njime se propisuju:
- uvjeti i mjerila za izdavanje i oduzimanje ovlaštenja za provođenje kontrole energetskih certifikata zgrada i kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina
- postupci za izdavanje i oduzimanje ovlaštenja osobama za provođenje kontrole
- ponovno izdavanje ovlaštenja za provođenje kontrole
- izmjene tijekom ovlaštenja
- postupanje ovlaštenih osoba i izuzeće u obavljanju poslova
- registar ovlaštenih osoba
- odabir izvješća o energetskim pregledima građevina i energetskih certifikata za kontrolu
- sadržaj kontrole
- povjerenstvo za provjeru zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za kontrolu
- obveze investitora, vlasnika i korisnika građevine kod provođenja kontrole
- obveze ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda građevina i ovlaštenih osoba za provođenje energetskog certificiranja zgrada kod provođenja kontrole
- postupanje po negativnom izvješću o kontroli
- nakande za obavljenu kontrolu
- nadzor nad radom ovlaštenih osoba za kontrolu.

Njime se želi uspostaviti sustav neovisnih kontrola energetskih certifikata zgrada, izvješća o energetskim pregledima građevina i izvješća o pregledima sustava grijanja u zgradama i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Narodnim novinama', tj. 27.7.2012. godine.

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada također je donesen na osnovi čl. 22, st. 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji. Njime se propisuju:
- uvjeti i mjerila za izdavanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada
- dokazi za fizičke i pravne osobe
- postupanje, izuzeće, dužnost i odgovornost ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada
- nadzor nad radom ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada
- registar ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada
- uvjeti za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe
- obveze nositelja Programa izobrazbe
- nadzor nad radom nositelja Programa izobrazbe
- registar nositelja Programa izobrazbe
- sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe.

Njegov je cilj uspostaviti cjeloviti sustav ovlašćivanja osoba za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada i Program izobrazbe osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada. Objavljen je u 'Narodnim novinama' od 19.7.2012. godine i na snagu stupa osam dana nakon toga, osim pojedinih odredbi koje će stupiti na snagu danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

TAGOVI