Put prema digitaliziranim i pametnim zgradama

Autor: B. O. Objavljeno: 16.12.2022. 🕜 14:23 Lokacija: Zagreb
  • Neboder u Ulici Hrvatskog proljeća u Zagrebu prije energetske obnove (foto: ZP, 2017.)

• zgrade, stambene zgrade, neboderi
    Izvor: Z.P.

Tko (i kako) će financirati digitalizaciju u zgradama?

Članice Europske unije ulažu velike napore u pokazatelje pripremljenosti za pametne tehnologije (engl. SRI - Smart Readiness Indicators) u cilju nadogradnje fonda zgrada, nacionalnih propisa te otklanjanja tržišnih barijera. To potvrđuje i veliki broj projekata koji se provode unutar EU-a, a koji za cilj imaju riješiti spomenute izazove. 

Jedan od takvih je i europski projekt SRI2MARKET, koji je s provedbom započeo u studenom, a podržava određene zemlje u prevladavanju barijera te predlaže posebne sheme javnog financiranja pametnih tehnologija u zgradama. 

U Hrvatskoj projekt provodi Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), kao jedan od 12 projektnih partnera koji će na njemu raditi naredne tri godine.
 

Obuke energetskih certifikatora 

Atraktivnost ulaganja u energetsku učinkovitost ovisi o geografskom smještaju i tržišnim mehanizmima. Unatoč uvođenju SRI-a – instrumenta koji podupire procjenu koliko je zgrada energetski pametna te utvrđuje mogućnosti daljnje nadogradnje – njegovo usvajanje se u EU-u odvija različitim tempom. 

U tom kontekstu, SRI2MARKET će podržati članice u primjeni navedenih pokazatelja u njihove nacionalne propise kako bi svi dionici - od vlasnika zgrada do investitora - uvidjeli prednosti pametnih zgrada

Tijekom tri godine trajanja projekta provest će se obuke energetskih certifikatora za vrednovanje SRI-a u zgradama, predložiti nove sheme javnog financiranja za primjenu pametnih tehnologija u zgradama te jasna i primjenjiva metodologija izračuna SRI-a. 

Metodologija izračuna SRI-a, naime, ocjenjuje spremnost zgrada za njihovu sposobnost obavljanja triju ključnih funkcija: optimiziranja energetske učinkovitosti i općih performansi tijekom korištenja, prilagođavanja rada potrebama korisnika te prilagodbe rada potrebama mreže (za pružanje usluga odziva potrošnje). 

Dodatno, razvit će se preporuke koje će usmjeravati i informirati vlasnike zgrada u odabiru i mogućnostima automatizacije koje najbolje odgovaraju njihovim zgradama.
 

Hrvatska i Cipar 

Šest članica sudjelovat će u projektu SRI2MARKET, a doprinosi svake pojedine države ovisit će o trenutnom statusu uvođenja SRI-a. U Hrvatskoj i Cipru aktivnosti unutar projekta mogu rezultirati kao podloga donositeljima političkih odluka za implementaciju SRI-a. 

"Projekt SRI2MARKET znatno će pomoći u testiranju metodologije izračuna SRI-a, kao i identifikaciji ograničenja te prednosti. Nadamo se da će obavljeni posao utrti put za prihvaćanje digitalizacije i pametnih zgrada u Republici Hrvatskoj", ističe Marko Bišćan, istraživač u EIHP-u, ujedno i voditelj projekta u Hrvatskoj. 

 

Kroz aktivnosti u sklopu projekta uključit će se donositelji odluka na nacionalnoj razini te dionici na tržištu kako bi se, ponajprije, stvorio interes i istaknule prednosti SRI-a, javlja EIHP. 

Aktivnosti koje su predviđene u Hrvatskoj i Cipru, između ostalog, uključuju pomoć u verificiranju i replikabilnosti već razrađenih metoda i alata za kvantificiranje SRI-a od strane članica s testnim fazama u tijeku, kao i onih s aktivnim interesom za prijenu SRI-a. 

Države s testnim fazama u tijeku su Austrija i Francuska.
 

Ključni doprinos 

Kroz SRI2MARKET projekt će se stečena iskustva dalje prenositi na druge članice koje još nisu dosegle ovu fazu kako bi im se olakšalo planiranje budućih aktivnosti. Države s aktivnim interesom za primjenu SRI-a su Portugal i Španjolska. 

U sklopu projekta pokrenut će se dijalozi i razmjena iskustava među dionicima te će se razviti niz alata i uputiti na način njihovog korištenja. Projekt je zamišljen kao katalizator za ubrzavanje donošenja relevantnih političkih odluka. 

"Implementacija pametnih tehnologija u zgrade rezultira boljom udobnošću te nudi dodatne dobrobiti za korisnike: od uštede energije do fleksibilnije potrošnje energije. SRI predstavlja moćan instrument za podršku digitalnoj i pametnoj tranziciji fonda zgrada u EU te je potrebno uložiti sve napore kako bi se podržalo njegovo uvođenje, a što se može postići pomažući vlasnicima zgrada i korisnicima da iskoriste prednosti digitalnih i pametnih tehnologija. Provođenje SRI2MARKET projekta može dati ključni doprinos kroz smjernice za implementaciju SRI-a u državama članicama, mogućnosti financiranja i razvoj modela implementacije digitalnih alata te alata za podršku. Ovaj projekt vrlo ilustrativno pokazuje kako programi EU-a mogu učinkovito podržati provedbu energetskih politika za dobrobit svih građana", poručuje Sylvain Robert, stručnjak na projektu iz Europske izvršne agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA). 

Inače, projekt je financiran iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020., a uključuje 12 projektnih partnera iz šest članica EU-a. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 2,01 milijun eura.

TAGOVI