Zagreb kreće s energetskom obnovom javne rasvjete

Autor: N.D. Objavljeno: 10.11.2021. 🕜 08:38 Lokacija: Zagreb

Obnovom 40% javne rasvjete postižu se velike uštede energije i smanjenje emisija

Zahvaljujući EU programu ELENA i projektu RePubLEEc, Grad Zagreb pokreće investiciju u iznosu preko 318 milijuna kuna u javnu infrastrukturu, odnosno u rekonstrukciju oko 40% postojeće javne rasvjete. Glavni cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, smanjivanje utjecaja na klimu, povećanja standarda i sigurnosti za građane te priprema za tzv. Smart City. Sve to uz postizanje ušteda u električnoj energiji i održavanju. Rekonstrukcijom oko 40% rasvjetnih tijela po modelu Ugovora o energetskom učinku ostvariti će se uštede u potrošnji električne energije u iznosu od oko 75% odnosno oko 21 GWh godišnje. Rezultat rekonstrukcije javne rasvjete bit će i smanjenje emisija ugljičnog dioksida za oko 5.000 tona na godišnjoj razini. 

EPC ugovor

Projekt RePubLEEc, koji je pripremila i njjime rukovodi REGEA, inovativan je prije svega jer njegova provedba ne ide u novo zaduživanje Grada Zagreba već njegovo financijsko rasterećenje uz podizanje kvalitete javne rasvjete u gradu. Provedba modernizacije sustava javne rasvjete predviđena je po modelu Ugovora o energetskom učinku (engl. Energy Performance Contracting – EPC Ugovor). Ovaj model ugovaranja provodi se na način da privatni partner (ESCO tvrtka ili društvo posebne namjene) samostalno projektira, financira i izvodi radove na rekonstrukciji javne rasvjete te jamči ostvarivanje ugovorenih standarda (funkcionalnost, rasvijetljenost i minimalne energetske uštede). 

ESCO partner

 Ugovor o energetskom učinku sklapa se na sedamnaest godina od čega su dvije predviđene za projektiranje i izvođenje radova a petnaest godina za pružanje usluge rasvjetljavanja. Na temelju ušteda u troškovima električne energije isplaćivati će se cjelokupno ulaganje, odnosno Grad Zagreb za realizaciju projekta neće morati planirati povećanje rashodovne strane proračuna već njegovo smanjenje. Ovakvi ugovori ne samo da garantiraju provedbu već i štite javni novac, jer u slučaju neostvarivanja ugovorenih standarda od strane ESCO partnera (nepostizanje energetskih ušteda, nedovoljna rasvijetljenost, svjetiljke u kvaru i dr.) ugovorena EPC naknada se automatski umanjuje na mjesečnoj razini (engl. pay per performance scheme) što nije u interesu privatnog izvođača i garancija je dobro obavljanog posla. 

U sklopu EPC Ugovora implementira se Upravljačko nadzorni centar sustava javne rasvjete koji će u stvarnom vremenu komunicirati sa svim svjetiljkama u obuhvatu u svrhu nadzora i regulacije svjetiljki (evidencija kvarova, potrošnje energije), odnosno Grad će imati mogućnost upravljanja i nadzora svih svjetiljki u realnom vremenu.

TAGOVI