AZTN: Ugovor HOK-a i HEP Opskrbe nije sporan

Autor: N.D. Objavljeno: 14.03.2016. 🕜 11:31 Lokacija: Zagreb

Odobravanje popusta svim članovima HOK-a, pod jednakim uvjetima, načelno nije sporno

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) dala je mišljenje Hrvatskoj obrtničkoj komori vezano uz njezinu namjeru da s HEP-Opskrbom sklopi okvirni ugovor kojim bi se članovima HOK-a omogućila opskrba električne energije pod povoljnijim uvjetima. Pogodnost bi mogli koristiti samo članovi HOK-a koji uredno ispunjavaju članske dužnosti. HOK je od AZTN-a mišljenje zatražio vezano uz eventualnu primjenu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. AZTN je, isključivo na temelju podataka iz HOK-ovog dopisa i bez uvida u konkretni ugovor, zaključio kako u ovom slučaju nisu ispunjeni zakonski uvjeti o sklapanju sporazuma u smislu odredba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja pa time niti za ocjenu o zabranjenom sporazumu koja je u nadležnosti Agencije. 
Naime, iako su članovi HOK-a obrtnici, odnosno poduzetnici, a HOK je udruženje poduzetnika, HEP ugovor sklapa s krajnjim kupcem/korisnikom usluge. Stoga taj ugovor ne predstavlja sporazum u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Istodobno, budući da se HEP Opskrba nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu, AZTN je, razmatrajući mogućnost potencijalne zlouporabe vladajućeg položaja, u mišljenju istakao kako odobravanje popusta svim krajnjim kupcima, članovima HOK-a, pod jednakim uvjetima, načelno nije sporno. Međutim, HEP – Opskrba isporuku električne energije članovima HOK-a pod povoljnijim uvjetima u pravilu ne bi smjela uvjetovati primjenom sankcija ukoliko druga ugovorna strana (HOK ili bilo koji član) želi promijeniti opskrbljivača. Naime, poduzetnik u vladajućem položaju mora postupati s osobitom pažnjom kako ne bi narušio tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu u odnosu na pojedine kupce, poduzetnike, i u odnosu na svoje konkurente na tržištu. Ovo se posebno odnosi na cjenovnu politiku, odnosno sustav popusta. Popusti koji se temelje na količini odnosno koji se dodjeljuju ovisno o standardnom i objektivnom pragu kupnje, u pravilu nisu zlouporabni, kažu u AZTN-u. 
AZTN se u mišljenju dodatno ogradio ukazujući HOK-u da pri sklapanju ugovora mora voditi računa o pravilima o državnim potporama, za čiju su primjenu nadležni Ministarstvo financija i Europska komisija, te da analizom nije ulazio u prava i obveze HEP-a koji proizlaze iz posebnih propisa koji uređuju tržište električne energije u nadležnosti drugih tijela. Neovisno o upitu HOK-a pak, AZTN, i njemu i svima ostalima, ukazuje kako je sa stajališta temeljnih načela tržišnog natjecanja uvijek poželjno da se nabava proizvoda i usluga obavlja putem javne nabave kako bi svi zainteresirani dobavljači pod jednakim uvjetima imali pristup tržištu odnosno sklapanju ugovora.

TAGOVI