Čak 647. mil eura za ključne energetske projekte

Autor: I.T. Objavljeno: 30.10.2014. 🕜 11:58 Lokacija: Sofija (Bugarska)

Najveći dio tih sredstava namijenjen je za projekte na Baltiku, Srednjoj i Jugoistočnoj Europi

Članice Europske unije usuglasile su se da alociraju 647 mil. eura za podršku ključnim energetskim infrastrukturnim projektima. Najveći dio pomoći odlazi u projekte u zemlje na Baltiku te u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi. Financiranje će se provoditi u sklopu programa Connecting Europe Facility (CEF) i to projekata usmjerenih na smanjivanje energetske izolacije pojedinih članica EU-a te će se omogućiti zaokruživanje europskog energetskog tržišta i integracija obnovljivih izvora u energetsku mrežu. Većinom novca financirat će plinski projekti poput izgradnje novih plinovoda i terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG), ali i primjena inovativnih tehnologija kod energetskih mreža poput studije izvedivosti izgradnje 700 km dugog visokonaponskog kabela između Norveške i Velike Britanije ili izgradnje pametnih mreža na granici Irske i Sjeverne Irske. Ukupno gledajući, od 34 projekta koja će se financirati, 16 je plinskih, a 18 vezanih za električnu energiju. Od ukupne svote, 91,4 mil. eura je namijenjeno za izradu studija izvodivosti, utjecaja na okoliš ili izradu druge dokumentacije, dok je 555,9 mil. eura predviđeno za radove na izgradnji objekata, javlja bugarski dnevnik 'Novinite'.

TAGOVI