EK tuži Vattenfall zbog TE na ugljen u Hamburgu

Autor: N.D. Objavljeno: 09.04.2015. 🕜 09:00 Lokacija: Hamburg (Njemačka)

Termoelektrana ubija riblje migratorne vrste na Labi, Njemačka odbila promijeniti tehnologiju

Tek mjesec dana od puštanja u rad prvih 827 MW Vattenfallove termoelektrane na ugljen u Hamburg Moorburgu Europska komisija najavila je da će započeti sudsku bitku protiv Njemačke na Sudu pravde EU zbog kršenja Direktive o staništima (habitat direktiva). Sud pravde brine o tome da europsko zakonodavstvo u svim zemljama članicama bude primjenjeno na odgovarajući način. Naime komisija je zaključila da je projekt rizičan zbog potencijalnog negativnog utjecaja na riblje migratorne vrste poput lososa i riječne i morske zmijuljice koje prolaze pored elektrane kad migriraju iz Sjevernog mora na neka od 30 staništa u sklopu ekološke mreže Natura 2000 na Labi. Te vrste ugrožene su zbog uzimanja riječne vode i korištenja ugljena u termoelektrani. "Prilikom dodjele dozvola Njemačka je propustila provesti primjerenu procjenu u skladu s Direktivom o staništima, koja bi naložila alternativni proces hlađenja postrojenja kojim bi se izbjeglo ubijanje migratornih vrsta", stoji u odluci Komisije koja napominje da se Njemačka već oglušila na taj zahtjev, odbijajući provesti procjenu alternativnih mjera. Prema Vattenfallu Moorburška elektrana ima učinkovitost od 46,5% i jedna je od najmodernijih u Europi, a u planu je gradnju još jednog bloka. 

TAGOVI